Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace -úleva na daních

15. 11. 2016

Rodiče, kteří budou chtít uplatnit daňovou úlevu na dítě navštěvující mateřskou školu si potvrzení mohou vyzvednout v šatnách svých tříd a vyplněné odevzdat vedoucí školní jídelny paní Vozničkové do konce listopadu 2017. Formulář je také ke stažení zde v dokumentech.

 

§ 35ba

Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o g) slevu za umístění dítěte.

1. Výše slevy a její uplatnění
Výše slevy a její uplatnění je popsáno v § 35 bb.
Pokud bude dítě umístěno v mateřské škole a poplatník za toto umístění uhradí nějakou částku, bude možné si ji uplatnit jako slevu na dani. Tato sleva na dani může činit na jedno vyživovací dítě maximální částku ve výši minimální mzdy platné k 1. 1. 2018.
Tuto slevu za umístění dítěte si může uplatnit pouze jeden z poplatníků.

§ 35bb

Sleva za umístění dítěte

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.


2. Kdy je možné slevu uplatnit
Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit až v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání.

§ 38h

Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

(6) K prokázaným nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) přihlédne plátce daně za podmínek stanovených v § 38k odst. 5 až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.

3. Prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně
Při ročním zúčtování záloh za rok 2017 se bude moci sleva na dani za umístění dítěte uplatnit, pokud ji zaměstnanec řádně prokáže. Z toho vyplývá, že jednomu zákonnému zástupci dítěte bude od 1.1.2018 vydáno ředitelkou školy na vyžádání potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2017.